Dobre wiadomości

20.04.2019

Rodzina Aarona

Ósmy tekst z cyklu: Rodziny Biblijne


„Zrób nam bogów – powiedzieli do Aarona – którzy będą szli przed nami, bo nie wiemy, co się stało z tym Mojżeszem, który wyprowadził nas z ziemi egipskiej. Wówczas to zrobili sobie cielca i złożyli ofiarę bałwanowi, i cieszyli się dziełem swoich rąk.” (Dz 7, 40-41)


Patrząc na Aarona, ulęknijmy się jako rodzina chrześcijańska, możliwości zagubienia się w bałwochwalstwie: miłości pieniądza, miłości rozkoszy, swawoli i samowoli na manowcach tego świata.


„W końcu więc niechaj także każdy z was tak miłuje swą żonę jak siebie samego! A żona niechaj się odnosi ze czcią do swojego męża!”(Ef 5, 33)


Marek Ristau

15.04.2019

Rodzina Mojżesza

Siódmy tekst z cyklu: Rodziny Biblijne

„Przez wiarę Mojżesz, gdy dorósł, odmówił nazywania się synem córki faraona, wolał raczej cierpieć z ludem Bożym, niż używać przemijających rozkoszy grzechu. Uważał bowiem za większe bogactwo znoszenie zniewag dla Chrystusa niż wszystkie skarby Egiptu, gdyż patrzył na zapłatę. Przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkłszy się gniewu królewskiego; wytrwał, jakby [na oczy] widział Niewidzialnego.” (Hbr 11, 24-27)


Mojżesz zaraża fascynacją Niewidzialnym. Taką fascynacją Bogiem powinien każdy ojciec zarażać swoją rodzinę, aż Egipt zniknie z oczu i zacznie być widoczna Ziemia Obiecana.


„Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz [każdy] je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus – Kościół.” (Ef 5 28-30)

Marek Ristau

31.03.2019

Rodzina Józefa Egipskiego

Szósty tekst z cyklu: Rodziny Biblijne


„Patriarchowie sprzedali Józefa do Egiptu, przez zazdrość, ale Bóg był z nim. I uwolnił go od wszystkich ucisków, i dał łaskę i mądrość w oczach faraona, króla Egiptu. A ten ustanowił go przełożonym nad Egiptem i nad całym swym domem.” (Dz 7, 9-10).


Bóg ma moc wydobyć z najgłębszej studni, najciemniejszych lochów więziennych i wywyższyć w oczach wszystkich. On wywyższa uniżonych. Rodzina żyjąca duchem pokory będzie przez Niego wywyższona.


„Ze względu jednak na niebezpieczeństwo rozpusty niech każdy ma swoją żonę, a każda swojego męża. Mąż niech oddaje powinność żonie, podobnie też żona mężowi. Żona nie rozporządza własnym ciałem, lecz jej mąż; podobnie też i mąż nie rozporządza własnym ciałem, ale żona.” (1 Kor 7, 2-4).


Marek Ristau

14.03.2019

Rodzina Jakuba

Piąty tekst z cyklu: Rodziny Biblijne


„Bóg zawarł z Abrahamem przymierze obrzezania. Tak urodził mu się Izaak, którego obrzezał dnia ósmego, a Izaakowi – Jakub, a Jakubowi – dwunastu patriarchów” (Dz 7,8)


Pan ustanawia przymierze z każdą rodziną przyjmującą wiarę w Jezusa. Jest to przymierze wieczne, przymierze, które usuwa z życia rodziny lęk, zamęt, pustkę. Nagrodą tego przymierza jest niezmierzony pokój Boży.

„Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!»” (Mk 10, 6-9)

Marek Ristau

02.03.2019

Rodzina Izaaka

Czwarty tekst z cyklu: Rodziny Biblijne

„Właśnie wy bracia, jesteście jak Izaak dziećmi obietnicy” (Ga 4, 28).

Obietnica zbawienia dotyczy wszystkich rodzin, Bóg pragnie nawrócenia każdej rodziny. Bóg kocha każdą rodzinę. On sam jest Rodziną: Ojcem, Synem, Duchem Świętym i na swój obraz stworzył ziemską instytucję rodziny, w którą posyła Słowo Zbawienia.


„Tak samo żony niech będą poddane swoim mężom, aby nawet wtedy, gdy niektórzy z nich nie słuchają nauki, przez samo postępowanie żon zostali [dla wiary] pozyskani bez nauki, gdy będą się przypatrywali waszemu, pełnemu bojaźni, świętemu postępowaniu.” (1P 3, 1-2).

Marek Ristau

20.02.2019

Rodzina Abrahama

Trzeci tekst z cyklu: Rodziny Biblijne

„Uwierzył przeto Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość, i został nazwany przyjacielem Boga” (Jk 2, 23).

Każdy ojciec i mąż winien być wpatrzony we wzór i przykład naszego praojca w wierze – Abrahama, aby wiedzieć w jaki sposób zostaje się przyjacielem Boga i prowadzi niezawodną drogą do Królestwa Bożego swoją rodzinę.

„Tak samo bowiem i dawniej święte niewiasty, które miały nadzieję w Bogu, same siebie ozdabiały, a były poddane swoim mężom. Tak Sara była posłuszna Abrahamowi, nazywając go panem. Stałyście się jej dziećmi, gdyż dobrze czynicie i nie obawiacie się żadnego zastraszenia.” (1P 3, 5-6).

Marek Ristau13.02.2019

Rodzina Noego

Drugi tekst z cyklu: Rodziny Biblijne

„Przez wiarę Noe został pouczony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było ujrzeć, i pełen bojaźni zbudował arkę, aby zbawić swą rodzinę” (Hbr 11, 7).

Wiara w Jezusa jest arką zbawienia. Kto pochwyci się Pana, skryje Nim, będzie uratowany: „Uwierz w Pana Jezusa, a zbawisz siebie i swój dom” (Dz 16, 31). Oto odpowiedzialność ojca, męża, odpowiedzialność żony, matki za zbawienie własnej rodziny.

„Żony bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi! Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe w Panu” (Kol 3, 18-20)

Marek Ristau

11.02.2019

Szeroki uśmiech Pana Boga :)

„Za życie płaci się życiem. To jedyna waluta. Przemijam, ale to moje powolne umieranie jest piękne u boku Męża, z którym dane nam było począć dziesięć nowych istnień. I pewnego dnia pozostanie po nas ten skarb dziesięciokrotnego życia. Ale tryumfujący dziś Jezus jest najlepszym dowodem na to, że służba i miłość aż po śmierć to najgłębszy sens naszego życia”
Niedziela Ogólnopolska 51/2018, str. 12-15

10.02.2019

Pierwsza rodzina: Adam i Ewa

Pierwszy tekst z cyklu: Rodziny Biblijne

„On z jednego [człowieka] wyprowadził cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi” (Dz 17, 26). „Adam został pierwszy ukształtowany – potem Ewa” ( 1Tm 2,13). „Tyś stworzył Adama, i stworzyłeś dla niego pomocną ostoję – Ewę, jego żonę, i z obojga powstał rodzaj ludzki. I Ty rzekłeś: Nie jest dobrze być człowiekowi samemu, uczyńmy mu pomocnicę podobną do niego” (Tb 8, 6). „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną »” (Rdz 1, 27-28)

W Adamie i Ewie widzimy jasno wyrażoną wolę Bożą: jeden mąż i jedna żona, małżeństwo jako dany od Boga sposób rozmnażania się rodzaju ludzkiego, szkoła miłości wzajemnej, oddania i odpowiedzialności. W opisie stworzenia i powołania człowieka, mężczyzny i kobiety, powinniśmy odnaleźć najgłębszy szacunek dla Bożej instytucji małżeństwa oraz przekazaną nam przez Boga godność istot stworzonych na Jego obraz.

Marek Ristau

08.02.2019

Recepta na udane małżeństwo – czy istnieje ?

Kilka refleksji na temat wartości szczególnie istotnych dla trwałości małżeństwa.

W dzisiejszych czasach około połowa zawieranych małżeństw się rozpada, co więcej, dzieje się niezależnie od długości małżeńskiego pożycia – rozpadają się zarówno małżeństwa z kilkumiesięcznym stażem, jak i te, które przeżyły ze sobą kilkadziesiąt lat życia. Czy można sprawić, aby małżeństwo przetrwało wszystkie trudności i wypracować taki model wspólnego życia, aby być ze sobą naprawdę „póki śmierć nas nie rozłączy”, „na dobre i na złe”, „w zdrowiu i w chorobie” i aby być przy tym szczęśliwym i spełnionym małżonkiem? 

Szukając odpowiedzi na to pytanie, postanowiłyśmy przytoczyć kilka ciekawych poglądów, które być może pomogą Wam z zbudowaniu małżeństwa Waszych marzeń.

Na co zwrócić uwagę, myśląc o budowaniu małżeństwa? Co powinno być najważniejsze w budowaniu wspólnego życia? Oto kilka zebranych poglądów na kwestię małżeństwa. 

Dokonanie wyboru i pozostanie mu wiernym 

Ślub z drugą osobą powinien oznaczać jej wybór spośród wszystkich innych dostępnych opcji na życie, a właściwie, niejako, „zamknięcie się” na wszystkie te opcje i skupienie na budowaniu wspólnej drogi życiowej. 

Przed ślubem można było dokonać innego wyboru osoby albo drogi życia w ogóle, jeśli jednak wybiera się daną osobę, to trzeba pozostać wiernym wyborowi – takie stanowisko wielu małżeństw sprawia, że nawet wśród codziennych, jak również i tych mniej codziennych – większych i trudniejszych do przejścia problemów, wartością nadrzędną pozostają wspólna więź, małżeństwo i jego trwałość. 

Małżonek najlepszym przyjacielem

Większe szanse na przetrwanie razem mają ci małżonkowie, którzy są nie „tylko” małżonkami i kochankami, ale także, a może właśnie przede wszystkim – najlepszymi przyjaciółmi.

Gdy można drugiej osobie powiedzieć wszystko, czuć się przy niej zupełnie sobą i w pełni bezpiecznie, a do tego wspólne spędzanie czasu na ciekawych zajęciach jest przyjemnością, wtedy istnieją zdecydowanie większe szanse na to, że małżeństwo przetrwa trudne chwile.

„Jak kiedyś się coś psuło, to się to naprawiało do skutku, a nie wyrzucało”

To pogląd często wyrażany przez nasze mamy i babcie. Czasem bywa bardzo trudny do wprowadzenia w życie, ale tak naprawdę to w nim zamknięta jest tajemnica wieloletnich związków małżeńskich. 

Gdy między dwojgiem ludzi jest gorzej, oboje starają się pracować nad relacją, a jeśli jedna strona aktualnie jest „niedostępna emocjonalnie”, przeżywa gorszy okres, czy też w danym czasie nie może w pełni poświęcić się relacji małżeńskiej – to druga strona jest przy mniej, wspiera ją i daje jej szanse na rehabilitację w przyszłości.

Codzienna nauka miłości

To twierdzenie, które nie każdy rozumie. W dzisiejszej dobie lansowania miłości szybkiej, łatwiej i przyjemnej, niewiele osób wie, co właściwie oznacza miłość prawdziwa

Czym prawdziwa miłość jest, trzeba chyba odkryć samodzielnie, natomiast czym ona nie jest, możemy nieco podpowiedzieć. Nie jest to z całą pewnością cukierkowa wizja romantycznej relacji, ale codzienna praca, głównie nad samym sobą – na wychodzeniu z własnego egoizmu, którego w każdym z nas jest bardzo wiele.

mr/ za:milionkobiet.pl

Wspomóż naszą działalność

Wystarczy niewielka kwota, żebyśmy dalej mogli pomagać potrzebującym. Jeżeli chcesz wspomóc naszą Fundację darowizną możesz skorzystać z opcji szybkiego przelewu lub wysłać zwykły przelew ze swojego banku. Dane do przelewu znajdą Państwo na podstronie wspomóż nas.

Przekaz pocztowy
© 2019 Fundacja Czyste Serca. Zaprojektowało Raspberry.