Dobre wiadomości

30.09.2020

Misja mamy

Jedna z kobiet tak opisała swoją MISJĘ MAMY:
„Każda z nas podejmuje różne decyzje w życiu. Stara się wybierać to, co jest dla niej najważniejsze. Dla mnie jedną z najważniejszych rzeczy jest to, aby mieć wpływ na życie swojego dziecka. Chcę przekazywać mu prawdę o Bogu i wartości, które są dla mnie ważne, kształtować jego charakter i wspierać jego kreatywność. Chcę rozwijać w nim współczucie i samokontrolę, pracować nad jego słabościami i pomagać mu w rozwijaniu mocnych stron. Chciałabym pomóc mu przejść z dziecięctwa w dorosłość.
Aby móc wpływać na dziecko, muszę z nim być. Potrzebuję poświecić czas, planować, rozwijać się. Potrzebuję stać się profesjonalistką w wychowywaniu, tak jak stajemy się profesjonalistami w innych dziedzinach życia. Chcę włożyć w to wysiłek. Bo zawód matki to wpływ na przyszłe pokolenia.”
A jaka jest twoja misja jako mamy?
czyt. FamilyLife Polska
30.09.2020

Zgoda w małżeństwie

Mądre przysłowie mówi: „Kto pilnuje swoich ust i swojego języka, uchroni swoją duszę od niejednego niebezpieczeństwa.” Prz.21,23
Dlatego, jeśli poczujesz, że wasza drobna sprzeczka zmienia się w zaognioną kłótnię, spróbuj wykorzystać którąś z poniższych rad:
1. Przypomnij sobie, że twój współmałżonek nie jest twoim wrogiem (Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności… Ef.6,12.)
2. Staraj się mówić spokojnie i powoli („Odpowiedź łagodna uśmierza zapalczywość”. Prz.15,1)
3. Rozważnie dobieraj słowa („Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować… Ef.4,29)
4. Panuj nad ilością słów – czasem warto coś przemilczeć. („A niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu” Jk 1,19)
5. Odejdź na chwilę do innego pokoju i módl się, prosząc Boga o wyciszenie i siły oraz słuchając, co Bóg chce ci powiedzieć w tej sprawie. („Wzmocnię cię, a dam ci pomoc, podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej.” Iz. 41,10b)
A jakie ty masz sposoby na to, aby nie powiedzieć w złości tego, czego później byś żałował/a?
czyt. FamilyLife Polska
30.09.2020

Radość w małżeństwie

Bez wątpienia radość w małżeństwie zmienia dom!
W jaki sposób możemy mieć więcej radości w małżeństwie?
Źródłem prawdziwej radości jest Bóg. Bóg chce, abyśmy radowali się w Nim. Trwanie w Bogu przyniesie nam radość, która będzie naszą siłą, nawet w najtrudniejszych okolicznościach.
W naszej relacji małżeńskiej możemy także rozwijać różne dobre nawyki, które pomogą nam mieć więcej radości i śmiechu. Np.:
👉 Spędzając wspólnie czas na robieniu tego, co nas bawi, rozśmiesza, relaksuje.
👉 Codziennie doceniając męża/żonę. Modląc się o niego/nią.
👉 Pielęgnując odpoczynek.
Biegamy często tak szybko, że życie wymyka się spod kontroli. Zatrzymaj się i spójrz w oczy współmałżonkowi i spytaj: Jak się masz? Spędźcie trochę czasu wspólnie bawiąc się i śmiejąc ze sobą. Może wspólna gra planszowa, może kręgle, oglądanie komedii? Jakie macie pomysły?
czyt. FamilyLife Polska
30.08.2020

Biblijne zasady dla żon

„Żona niech swojego męża ma w poszanowaniu.” Efezjan 5,33b
Szacunek można okazywać mężowi na wiele różnych sposobów.
Spróbuj odpowiedzieć sobie na poniższe pytania i przemyśl, czy jest coś, nad czym chciałabyś pracować w najbliższym czasie.
Czy akceptujesz jego różnice w temperamencie i osobowości?
Czy doceniasz i mówisz mu o jego wyjątkowych, pozytywnych cechach?
Czy słuchasz go, gdy on mówi do ciebie?
Czy jesteś dla niego wsparciem w różnych sytuacjach?
Czy prosisz męża o przebaczenie, gdy postąpisz źle?
Czy jesteś dostępna fizycznie?
Czy respektujesz decyzje, które podejmuje twój mąż i wspierasz je?
Czy potrafisz dostosować się, pójść na kompromis w różnych sytuacjach dla dobra małżeństwa, rodziny?
Oczywiście mężowie też powinni szanować swoje żony.
Jednak pamiętajmy, że z jakiegoś powodu Bóg zwrócił szczególną uwagę żonom, aby szanowały swoich mężów. Mężowie zaś dostali inne wyjątkowe polecenie od Boga w stosunku do swoich żon.
czyt. FamilyLife Polska
30.08.2020

Prawdziwa miłość

Bóg uczy nas czym jest prawdziwa miłość. Choć nie zawsze jest nam łatwo kochać taką miłością swojego współmałżonka, to jednak Bóg chce, abyśmy wyrażali ją sobie nawzajem każdego dnia. I uczynił to możliwym!
Kochać współmałżonka z cierpliwością to znosić jego błędy, potknięcia, trudne dla nas różnice w charakterze i denerwujące przyzwyczajenia.
Kochać swojego współmałżonka z łaskawością, to być dla niego pomocnym i usłużnym (nawet, gdy na to nie zasługuje), nie oczekując nic w zamian.
Co dla ciebie oznacza kochać męża/żonę miłością cierpliwą i łaskawą?
czyt. FamilyLife Polska
30.08.2020

Relacja małżeńska

Przykładem zazdrości w małżeństwie jest zazdrość o osobę współmałżonka, o jego możliwości, zdolności, karierę, jego pozycję w towarzystwie, popularność, sympatię wśród dzieci czy przyjaciół itp.
Bóg połączył różniących się ludzi i chciał, by wspólnie, dysponując swoimi darami i umiejętnościami, stworzyli silny zespół. Razem mogą być silniejsi niż osobno. Zazdrość osłabia tę możliwość. Małżonkowie zazdroszcząc sobie stają się rywalami, mają tendencję do obniżania poczucia godności współmałżonka, jego zadowolenia z osiągnięć. Próbują sprowadzić go do swojego poziomu. W małżeństwie pojawia się rywalizacja, napięcie, sprzeczki, docinki.
Starajmy się więc wspierać swojego współmałżonka modląc się za niego i wyrażając mu swoje zadowolenie z powodu jego sukcesów, zwycięstw i zdolności.
czyt. FamilyLife Polska
26.07.2020

Małżeńska fizyka

„Nieważne, jak wyglądamy, kim jesteśmy, w co wierzymy — wszyscy podlegamy prawom fizyki. Jeśli z prędkością 100 km/h wjeżdżamy samochodem w zakręt, przed którym ustawiono ograniczenie do 50 km/h, najprawdopodobniej zrobimy sobie krzywdę, nawet jeśli tego dnia czujemy dobrą passę, nawet jeśli słuchamy religijnej radiostacji, z  lusterka zwisa nam różaniec, a na desce rozdzielczej mamy kiwającego głową „św. Krzysztofa” (który pewnie zakrywa sobie oczy, krzycząc „Aaaaa!”). Żadne talizmany w niczym nam nie pomogą, bo, jak każdy człowiek, podlegamy ustanowionym przez Boga prawom fizyki.

W  podobny sposób działają prawa rządzące małżeństwem. Niestety, ludzie nagminnie je łamią, a  potem dziwią się, że ich związek popada w ruinę. „Dlaczego mi się nie układa?” — pytają sami siebie. Wtedy w głowie odzywa się głos światowego psychologa (czytaj szatana): „Spójrz prawdzie w oczy! Przyjrzyj się swoim uczuciom. Związałaś się z niewłaściwym człowiekiem, popełniłaś błąd. W małżeństwie nie powinno być aż tak źle. Bóg chce, abyś czuła się kochana. Zdobądź się na odwagę i odejdź”.

Więc odchodzą. Milionami!
Problemem jest jednak nie to, że wybrali niewłaściwą osobę. To oni sami postępują niewłaściwie — w sposób, który jest niszczący dla ich więzi. Jeśli małżeństwo jest do niczego, to znaczy, że ktoś łamie zasady małżeńskiej fizyki. Niestety, wiele osób w ogóle nie zdaje sobie sprawy z jej istnienia.
Nie zgadzam się z teorią o „bratnich duszach”, ale nie widzę niczego złego w szukaniu kogoś naprawdę wyjątkowego, kogoś, kto pod wieloma względami do nas pasuje, z kim nawiążemy niezwykłą nić porozumienia. Jeśli jesteś niezamężna, Czytelniczko, powinnaś się rozejrzeć za mężczyzną, z którym połączy cię uczucie przyjaźni, zażyłości, bliskości, za mężczyzną, który będzie również pociągał cię seksualnie. Myślę, że towarzysza małżeńskiej drogi przez to doczesne życie najłatwiej jest znaleźć, angażując się w różnorakie relacje interpersonalne. Dlatego nie powinniśmy stronić od towarzystwa, ale starannie wybierać. Na udane małżeństwo trzeba sobie bowiem solidnie i mądrze zapracować. Ono bowiem będzie jedynie wynikiem poważnego zobowiązania podjętego przez dwie osoby, które decydują się na wprowadzanie w życie zasad Bożej miłości, a więc: wyświadczania sobie nawzajem dobra, akceptacji, cierpliwości, przebaczenia, poświęcenia i bezinteresowności. Dobre małżeństwo jest owocem pracy, nie łutu szczęścia. U jego podstaw leży pragnienie znalezienia kogoś, kogo można i da się kochać, a nie kogoś, kto spełni wszystkie nasze oczekiwania.”

Mark Gungor

26.07.2020

Miłość jest najważniejsza

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,

a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.
Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił.
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał.
Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje,
[nie jest] jak proroctwa, które się skończą,
albo jak dar języków, który zniknie,
lub jak wiedza, której zabraknie.
Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy.
Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe,
zniknie to, co jest tylko częściowe.
Gdy byłem dzieckiem,
mówiłem jak dziecko,
czułem jak dziecko,
myślałem jak dziecko.
Kiedy zaś stałem się mężem,
wyzbyłem się tego, co dziecięce.
Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno;
wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz:
Teraz poznaję po części,
wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy:
z nich zaś największa jest miłość.
29.06.2020

Dialog małżeński

Jest to prosta zasada, ale czasem nam gdzieś umyka. Podczas konfliktów łatwo przy użyciu słów „nigdy” albo „zawsze” przyklejać sobie etykietki i nawzajem się oskarżać:
– Ty nigdy mnie nie słuchasz.
– Nigdy mi w niczym nie pomagasz.
– Nigdy nie mogę na tobie polegać.
– Ty zawsze jesteś niezadowolona/y.
Jeśli podczas sprzeczki zaczynamy używać słów „nigdy”, albo „zawsze”, prawdopodobnie nie skupiamy się na problemie, ale atakujemy partnera. Zaimek TY w towarzystwie „nigdy” lub „zawsze” zazwyczaj jest mieszanką wybuchową.”

na podstawie: „Niezbędnik małżeński”, Nicky i Sila Lee

29.06.2020

Mądrość małżeńska

W Księdze Rodzaju 2,24 czytamy: „Dlatego mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się z nią tak ściśle, że stają się jednym ciałem.” Opuszczenie rodziców nie oznacza odizolowanie się od nich, ale to, że jesteś bardziej lojalny wobec współmałżonka niż wobec rodziców. Oddanie małżeństwu to wyzbycie się emocjonalnej i fizycznej zależności od rodziców. Potrzebne jest opuszczenie rodziców z szacunkiem i miłością, aby założyć nowy dom i stworzyć nowe więzi rodzinne ze swoim współmałżonkiem. Zarówno rodzice, jak i dorosłe dzieci muszą uważać, żeby opuszczenie było tym, czym powinno być – zdrową, nakazaną przez Boga zmianą w stosunkach między rodzicami a dziećmi.
Czy naprawdę każde z was odłączyło się od swoich rodziców i czy połączyliście się ze sobą? Jeśli nie, to jakie kroki możecie podjąć, żeby osiągnąć ten stan?

czyt. FamilyLifePolska

29.06.2020

Romantyczna miłość

Jest w romantycznej miłości pierwiastek fantastyczny, ekscytujący, irracjonalny. To czyni ją piękną, urzekającą, niezwykłą. Dla mężczyzny i kobiety jest zjawiskiem o znaczeniu wyjątkowym.” (H.Norman Wright, Romantyczne małżeństwo)
Poniżej podajemy 30 pomysłów na romantyczność w związku, ale na pewno wy również macie różne pomysły na to, jak romansować ze współmałżonkiem❤️. Podzielcie się nimi z innymi!

1. Przygotuj poranną kawę… zanim ona/on wyjdzie z łóżka.
2. Włóż do drugiego śniadania albo do kieszeni czy portfela liścik miłosny z napisem „Kocham Cię” lub wiersz napisany przez ciebie.
3. Włóż „mandat” za jej/jego szybę w samochodzie (napisz: „Jesteś najlepszy/a” i notatkę, w której doceniasz to wszystko, co robi dla rodziny i dla domu). Nie zapomnij o „stemplu” z pocałunkiem!
4. Włóż do auta nadmuchany balon z napisem „Kocham Cię” i karteczkami w środku za co ją/jego lubisz.
5. Pocałuj ją/jego przed wyjściem z domu.
6. Zaskocz ją/jego niespodziewanym prezentem. Nie ma potrzeby kupować czegoś drogiego – mogą to być czekoladki – ważne, aby wiedziała/wiedział, że o niej/o nim myślisz.
7. Podczas domowych zakupów kup jej/jego ulubioną przekąskę lub cokolwiek innego, aby pokazać mu, że o nim myślisz.
8. Powiedz swojej żonie/mężowi, jak szczęśliwe są dzieci podczas zabawy z nią/z nim.
9. Zróbcie sobie przerwę od codziennej rutyny i zróbcie coś razem (spacer, kino, kręgle…).
10. Napisz do niej/niego coś miłego, zanim opuścisz pracę lub spotkanie.
11. Po powrocie do domu z pracy zapytaj ją/jego, jak minął dzień i posłuchaj bez przerywania.
12. Idźcie na spacer trzymając się za ręce lub obejmując się.
13. Módlcie się razem, na głos, dziękując za siebie nawzajem.
14. Przypomnijcie sobie chwile waszych zaręczyn lub ślubu (oglądając zdjęcia, film, kartki)
15. Ugotuj jej/jego ulubione jedzenie, udekoruj romantycznie stół i powiedz, że przygotowałeś je specjalnie dla niej/dla niego.
16. Pójdzie do kawiarni i porozmawiajcie o trzech najbardziej romantycznych chwilach spędzonych razem. (Zapamiętaj je i niech będą dla ciebie inspiracją na przyszłość!)
17. Przytul żonę/męża, kiedy siedzicie razem.
18. Zadzwoń do niej/niego w ciągu dnia i powiedz jej/mu coś miłego.
19. Przyjdź lub przyjedź po nią/niego niespodziewanie do pracy.
20. Powiedz dzieciom (w jej/jego obecności), że jest dobrą mamą/tatą.
21. Powitaj ją/jego uśmiechem, gdy się widzicie pierwszy raz po całym dniu pracy.
22. Kiedy jesteście poza domem puść do niej oczko lub prześlij mu ręką pocałunek.
23. Napisz sobie na powiekach napis „Kocham cię”, przytul się do męża/żony i zamknij oczy.
24. Jeśli mąż/żona notuje pilne sprawy w kalendarzu, napisz „kocham cię” pod różnymi datami.
25. Kup 12 kartek – Walentynek i wysyłaj jedną co miesiąc.
26. Wyślij żonie/mężowi do miejsca pracy prywatny list lub kartkę, może czekoladki, kwiaty przez posłańca.
27. Wieczorem zapal świece, usiądźcie na kanapie, powiedz żonie/mężowi, że ją/jego kochasz i zapytaj, w jaki sposób możesz okazać miłość, tak, żeby czuł się naprawdę kochany.
28. Wspólnie obejrzyjcie klasykę filmu o miłości i po filmie porozmawiajcie o tym, co konkretnie możecie zrobić, aby wzmocnić czułość i bliskość miedzy wami.
29. Kup ładny zeszyt i na każdej stronie napisz coś miłego swojemu współmałżonkowi (jak go kochasz, za co cenisz, co w nim lubisz, co podziwiasz, co jest w nim wyjątkowego) i daj mu ten zeszyt w odpowiedniej według ciebie chwili (kiedy jest smutny, zniechęcony, albo kiedy gdzieś wyjeżdża…).
30. Do pustej buteleczki po tabletkach włóż 30 karteczek – liścików (możesz napisać co w niej/nim cenisz najbardziej, za co ja lubisz…). Na butelce naklej etykietę z napisem: Zużywać codziennie po jednej tabletce.”

Bonus: Bądźcie dla siebie mili – zawsze!

czyt. FamilyLifePolska

31.05.2020

Zasady życia domowego

Żony, bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi! Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe w Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha.

Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni chrystusowej! Żony niechaj będą poddane swym mężom jak Panu. Bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus – Głową Kościoła: On – Zbawca Ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom – we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Mężowie, powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus – Kościół, bo jesteśmy członkami Jego Ciała. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem.Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. W końcu więc niech także każdy z was, tak miłuje swą żonę jak siebie samego! A żona niechaj się odnosi ze czcią do swojego męża! Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe. Czcij ojca twego i matkę – jest to pierwsze przykazanie z obietnicą – aby ci było dobrze i abyś był długowieczny na Ziemi. A wy ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je stosując karcenie i napominanie Pańskie!

Biblijne rady dla ojców i matek, mężów i żon i dzieci z Listu do Kolosan i Listu do Efezjan.

Marek Ristau

30.04.2020

Miłość cierpliwa

Słowo Boże mówi, że miłość cierpliwa jest. Nie ma miłości bez cierpliwości. Ta zasada szczególnie prawdziwa jest w relacji małżeńskiej, ponieważ żadna inna relacja nie jest tak próbowana przez uciążliwe trudny codzienności, tysiące drobiazgów życia rodzinnego i co by nie powiedzieć, swoistą monotonię bycia razem przez kilkadziesiąt lat, tak blisko, że żadna inna relacja w ogóle nie zbliża się do tej intymności i bliskości. Miłość cierpliwa jest tym sekretem i tajemnicą zwycięstwa nad wszystkimi konfliktami, kłótniami, sporami, różnicami i tarciami w komunikacji między małżonkami. Miłość cierpliwa pozwoli wszystko przetrwać, wszystko znieść i ugasić wszystkie ogniste pociski złego ducha, wymierzone w jedność i trwałość małżeńską. W sakramencie małżeństwa ukryty jest dar cierpliwości chrystusowej i szczęśliwi ci, którzy z niego bezustannie korzystają.

Marek Ristau

30.04.2020

Małżeńska lista pytań

„Tomasz i jego żona Joanna przez wiele lat, co jakiś czas odrywali się od swoich codziennych obowiązków i wyjeżdżali gdzieś, gdzie mogli pobyć razem. Pewnego roku Tomasz stworzył listę pytań dotyczących spraw, które były ważne dla Joanny i zaskoczył ją nimi w czasie wspólnego wyjazdu. Kiedy spytano ją, co czuła słysząc te pytania, odpowiedziała, że pierwszą rzeczą, która przyszła jej przez myśl, było poczucie ogromnego szacunku, że jej mąż chciał dowiedzieć się o jej odczuciach, dotyczących tak ważnych spraw w ich życiu. „Byłam zachwycona” – wspomina. „To było cudowne”.
Pytania Tomasza:
1. Co mógłbym zrobić, żebyś czuła się bardziej kochana, szanowana, zrozumiana, bezpieczna?
2. Co mógłbym zrobić, abyś czuła się pewniej w kwestii tego, co planujemy na przyszłość?
3. Którą cechę chciałabyś, żebym rozwijał?
4. Którą cechę chciałabyś, żebym pomógł ci rozwijać?
5. Jakie osiągnięcie w moim życiu sprawiłoby ci największą radość?
6. Co byłoby dla ciebie wskazówką, że naprawdę pragnę być jak Chrystus?
7. Jaki wspólny cel chciałabyś, żebyśmy razem osiągnęli?
(na podst. Mierz wysoko. Kroki do odważnej męskości, D.Rainey)

Taki rodzaj otwarcia się na drugą osobę wymaga inicjatywy i odwagi! Stawianie takich pytań, a właściwie słuchanie odpowiedzi, pomaga mężowi zrozumieć potrzeby jego żony. To taki rodzaj miłości, zrozumienia i przywództwa, do którego mężczyźni są powołani.”

26.03.2020

Bóg jest Dobry

Gdy okazujemy wdzięczność Bogu w każdej sytuacji, za wszystkie, nawet te najdrobniejsze błogosławieństwa, zmienia się nasza perspektywa i postawa. Przypominamy sobie, że Bóg jest dobry. Dostrzegamy, że każdego dnia daje mnóstwo dowodów swojej miłości do nas. Otrzymujemy pewność, że Bóg zawsze jest obecny w naszym życiu i że działa we wszystkim dla dobra tych, którzy Go miłują (Rz.8,28). Skupianie się na dobrych rzeczach, które otrzymujemy od Boga (Jk.1,17) i dziękowanie za nie, rodzi w nas zadowolenie i radość! Dlatego bądźmy wdzięczni i wyrażajmy ją Bogu i ludziom.
Napiszcie poniżej, za co jesteście wdzięczni w tym wyjątkowym i trudnym dla nas wszystkich czasie. Piszcie zarówno o tych wielkich jak i małych powodach do wdzięczności. Będzie to zachęta dla nas wszystkich.❤️ czyt. Familylife Polska

czyt

Wspomóż naszą działalność

Wystarczy niewielka kwota, żebyśmy dalej mogli pomagać potrzebującym. Jeżeli chcesz wspomóc naszą Fundację darowizną możesz skorzystać z opcji szybkiego przelewu lub wysłać zwykły przelew ze swojego banku. Dane do przelewu znajdą Państwo na podstronie wspomóż nas.

Przekaz pocztowy
© 2024 Fundacja Czyste Serca. Zaprojektowało Raspberry.