Dobre wiadomości

31.05.2020

Zasady życia domowego

Żony, bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi! Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe w Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha.

Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni chrystusowej! Żony niechaj będą poddane swym mężom jak Panu. Bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus – Głową Kościoła: On – Zbawca Ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom – we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Mężowie, powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus – Kościół, bo jesteśmy członkami Jego Ciała. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem.Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. W końcu więc niech także każdy z was, tak miłuje swą żonę jak siebie samego! A żona niechaj się odnosi ze czcią do swojego męża! Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe. Czcij ojca twego i matkę – jest to pierwsze przykazanie z obietnicą – aby ci było dobrze i abyś był długowieczny na Ziemi. A wy ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je stosując karcenie i napominanie Pańskie!

Biblijne rady dla ojców i matek, mężów i żon i dzieci z Listu do Kolosan i Listu do Efezjan.

Marek Ristau

30.04.2020

Miłość cierpliwa

Słowo Boże mówi, że miłość cierpliwa jest. Nie ma miłości bez cierpliwości. Ta zasada szczególnie prawdziwa jest w relacji małżeńskiej, ponieważ żadna inna relacja nie jest tak próbowana przez uciążliwe trudny codzienności, tysiące drobiazgów życia rodzinnego i co by nie powiedzieć, swoistą monotonię bycia razem przez kilkadziesiąt lat, tak blisko, że żadna inna relacja w ogóle nie zbliża się do tej intymności i bliskości. Miłość cierpliwa jest tym sekretem i tajemnicą zwycięstwa nad wszystkimi konfliktami, kłótniami, sporami, różnicami i tarciami w komunikacji między małżonkami. Miłość cierpliwa pozwoli wszystko przetrwać, wszystko znieść i ugasić wszystkie ogniste pociski złego ducha, wymierzone w jedność i trwałość małżeńską. W sakramencie małżeństwa ukryty jest dar cierpliwości chrystusowej i szczęśliwi ci, którzy z niego bezustannie korzystają.

Marek Ristau

30.04.2020

Małżeńska lista pytań

„Tomasz i jego żona Joanna przez wiele lat, co jakiś czas odrywali się od swoich codziennych obowiązków i wyjeżdżali gdzieś, gdzie mogli pobyć razem. Pewnego roku Tomasz stworzył listę pytań dotyczących spraw, które były ważne dla Joanny i zaskoczył ją nimi w czasie wspólnego wyjazdu. Kiedy spytano ją, co czuła słysząc te pytania, odpowiedziała, że pierwszą rzeczą, która przyszła jej przez myśl, było poczucie ogromnego szacunku, że jej mąż chciał dowiedzieć się o jej odczuciach, dotyczących tak ważnych spraw w ich życiu. „Byłam zachwycona” – wspomina. „To było cudowne”.
Pytania Tomasza:
1. Co mógłbym zrobić, żebyś czuła się bardziej kochana, szanowana, zrozumiana, bezpieczna?
2. Co mógłbym zrobić, abyś czuła się pewniej w kwestii tego, co planujemy na przyszłość?
3. Którą cechę chciałabyś, żebym rozwijał?
4. Którą cechę chciałabyś, żebym pomógł ci rozwijać?
5. Jakie osiągnięcie w moim życiu sprawiłoby ci największą radość?
6. Co byłoby dla ciebie wskazówką, że naprawdę pragnę być jak Chrystus?
7. Jaki wspólny cel chciałabyś, żebyśmy razem osiągnęli?
(na podst. Mierz wysoko. Kroki do odważnej męskości, D.Rainey)

Taki rodzaj otwarcia się na drugą osobę wymaga inicjatywy i odwagi! Stawianie takich pytań, a właściwie słuchanie odpowiedzi, pomaga mężowi zrozumieć potrzeby jego żony. To taki rodzaj miłości, zrozumienia i przywództwa, do którego mężczyźni są powołani.”

26.03.2020

Bóg jest Dobry

Gdy okazujemy wdzięczność Bogu w każdej sytuacji, za wszystkie, nawet te najdrobniejsze błogosławieństwa, zmienia się nasza perspektywa i postawa. Przypominamy sobie, że Bóg jest dobry. Dostrzegamy, że każdego dnia daje mnóstwo dowodów swojej miłości do nas. Otrzymujemy pewność, że Bóg zawsze jest obecny w naszym życiu i że działa we wszystkim dla dobra tych, którzy Go miłują (Rz.8,28). Skupianie się na dobrych rzeczach, które otrzymujemy od Boga (Jk.1,17) i dziękowanie za nie, rodzi w nas zadowolenie i radość! Dlatego bądźmy wdzięczni i wyrażajmy ją Bogu i ludziom.
Napiszcie poniżej, za co jesteście wdzięczni w tym wyjątkowym i trudnym dla nas wszystkich czasie. Piszcie zarówno o tych wielkich jak i małych powodach do wdzięczności. Będzie to zachęta dla nas wszystkich.❤️ czyt. Familylife Polska

czyt

15.02.2020

Hymn małżeński

Mąż i żona cierpliwi są,

dobrotliwi są.

Mąż i żona nie trwają w zazdrości,

nie szukają poklasku,

nie unoszą się pychą,

nie dopuszczają się bezwstydu,

nie szukają swego,

nie unoszą się gniewem,

nie pamiętają złego.

Mąż i żona wszystko znoszą,

wszystkiemu wierzą,

we wszystkim pokładają nadzieję,

wszystko przetrzymają,

ich miłość nigdy nie ustaje i przejdzie do wieczności.

 

15.02.2020

Szanuj swój dom!

Jedynym miejscem, w którym jesteśmy niezbędni jest dom, bo nikt nie może zastąpić nas w naszej relacji ze współmałżonkiem i dziećmi. We wszystkich innych miejscach można nas zastąpić, choć często wydaje się nam, że jesteśmy niezastąpieni.
Musimy uczyć się kiedy mówić „tak” naszym współmałżonkom i dzieciom, a kiedy „nie” innym ludziom i sprawom. Czas spędzony z osobami, które są dla nas najcenniejsze, nie wydarza się ot tak. Dlatego powinniśmy ustalić nasze priorytety i planować czas z rodziną w każdym tygodniu.
Kiedy spędzacie czas jako rodzina?
Jakie zobowiązania powstrzymują cię przed spędzaniem czasu z twoim współmałżonkiem i twoimi dziećmi?

(na podstawie: „Kurs dla rodziców”, Nicky i Sila Lee, Stowarzyszenie Alpha Polska) czyt. Familylife Polska

15.02.2020

Recepta na udane małżeństwo

Chcesz mieć udane i silne małżeństwo? Chcesz, aby było kwitnące przez całe twoje życie? Naucz się dawać. Często dostajemy to, co sami dajemy. „Bo przecież jest tak, że kto skąpo sieje, ten również skąpo żąć będzie; a kto sieje hojnie, ten również hojnie żąć będzie.”(1 Kor.9,6) Ta zasada sprawdza się również w małżeństwie! Dlatego nie zapominaj dawać. Dawaj to, co najcenniejsze – twój czas i siebie samego. Znajdź CZAS dla współmałżonka, bądź hojny w dobrych SŁOWACH i wyrażaniu MIŁOŚCI i UCZUĆ. Zrób coś ekstra dla współmałżonka – niech wie, że o nim myślałeś. Przeznacz pół godziny na zrobienie czegoś wyjątkowego, aby mu pokazać, że go doceniasz i że jest dla ciebie ważny. Szepnij dobre słowo, przytul, albo powiedz „kocham cię”. Siej dobre ziarno, a zbierzesz obfite żniwo.
(na podstawie książki „Mądrzejsi w związku”, M. Gungora) czyt. Familylife Polska

05.01.2020

Zasady życia domowego – wielki wzór dla mężów i żon

Pismo Święte naucza, że żony mają być posłuszne i poddane swym mężom, jak Panu Jezusowi. Bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus – Głową Kościoła. Kościół poddany jest Chrystusowi, a żony mają być poddane mężom we wszystkim. Mężowie mają miłować żony, ponieważ także Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie. Pismo Święte mówi, że tak naprawdę miłując swoją żonę, mąż siebie samego miłuje. Jest to kilkakrotnie bardzo wyraźnie podkreślone, aby mąż miłował swoją żonę jak siebie samego. Co do żony zaś, nauka Boża podkreśla, aby była poddana mężowi i odnosiła się do niego ze czcią. Tylko dokładne wykonywanie tych Bożych zasad gwarantuje, że małżeństwo będzie zdrowe, pozostające w relacji miłości i harmonii. Co do dzieci zaś, Słowo Boże poucza, aby były posłuszne w Panu swoim rodzicom, bo to jest właściwe i sprawiedliwe. Co mówi bowiem przykazanie? Czcij ojca twego i matkę twoją, aby ci było dobrze i abyś był długowieczny na ziemi. Jest jeszcze jedna bardzo ważna zasada życia rodzinnego podana w Piśmie Świętym, dotycząca ojców. Otóż w swojej roli wychowawców mają unikać postawy rozdrażniania i pobudzania do gniewu swoich dzieci. Pismo mówi, że właściwą postawą jest wychowywanie dzieci poprzez karcenie i napominanie Pańskie. Wszystkie zasady życia małżeńskiego i rodzinnego podane w Biblii są jedyną drogą, aby rodzina funkcjonowała w pokoju i szczęściu.

Marek Ristau

28.12.2019

Biblia jako drogowskaz dla małżonków

Pismo Święte jest najdoskonalszym i całkowicie wystarczającym podręcznikiem dla małżeństw. W Słowie Bożym czytamy, że ze względu na nasz stan duchowy i sytuację moralną na tym świecie, najlepszym wyjściem jest (oprócz szczególnego powołania) gdy każdy mężczyzna ma swoją żonę i każda kobieta ma swojego męża. Biblia radzi, aby współmałżonek był osobą wierzącą, bo jest to bardzo ważne na drodze sprawowania własnego zbawienia. Biblia zaleca też, aby wspólnota małżeńska z właściwymi jej obowiązkami i powołaniem nie przesłaniała osobistej relacji każdego małżonka z Bogiem. Małżonkowie również są wezwani do tego, aby używać tego świata tak jakby go nie używali. Przemija bowiem postać tego świata. Mąż i żona mają być wolni od trosk doczesnych tak, aby zawsze podobać się Bogu i przede wszystkim troszczyć się o Jego sprawy. Apostoł Paweł podkreśla, że wszystkie te zalecenia są dla naszego dobra, abyśmy mogli żyć sprawiedliwie i trwać ustawicznie przy Panu.

Marek Ristau

02.11.2019

Rodzina Stefanasa

„Czuwajcie, trwajcie mocno w wierze, bądźcie mężni i umacniajcie się! Wszystkie wasze sprawy niech się dokonują w miłości! Napominam was, bracia: znacie dom Stefanasa, jako ten, który stanowi pierwociny Achai i który się poświęcił na służbę świętym; żebyście takim zawsze byli posłuszni, podobnie jak każdemu, kto współpracuje i trudzi się z wami.” (1 Kor 16, 13-16).


Tak, bądźmy wdzięczni ludziom, którzy służą nam ze względu na Jezusa i poświęcają się dla naszego duchowego dobra i wiecznego zbawienia. Słowo Boże powiada, że winniśmy im posłuszeństwo, w którego moc, wartość i sposób wprowadzi nas Duch Święty. Rodzina żyjąca duchem wdzięczności prawdziwie uwielbia Boga Ojca i Stwórcę wszechrzeczy.


„Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej! Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus – Głową Kościoła: On – Zbawca Ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom – we wszystkim.” (Ef 5, 21-24).

Marek Ristau

02.11.2019

Rodzina Akwili

Znalezione obrazy dla zapytania pryscylla nowy testament

„Pozdrówcie współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, Pryskę i Akwilę, którzy za moje życie nadstawili swe głowy i którym winienem wdzięczność nie tylko ja sam, ale i wszystkie Kościoły [nawróconych] pogan. Pozdrówcie także Kościół, który się zbiera w ich domu. Pozdrówcie mojego umiłowanego Epeneta, który należy do pierwocin, złożonych Chrystusowi przez Azję” (Rz 16, 3-5).


Oto mąż i żona jednomyślnie apostołujący na niwie Pańskiej. Wzór małżeństwa oddanego całkowicie ewangelizacji. Oby wszyscy małżonkowie chrześcijańscy z takim zapałem i zaangażowaniem służyli Bogu, zapisując się we wdzięcznej pamięci wielu nawróconych ludzi! Czyż jest coś lepszego do zrobienia w tym życiu, niż tak fantastyczna praca dla Pana?


„Zresztą u Pana ani mężczyzna nie jest bez kobiety, ani kobieta nie jest bez mężczyzny. Jak bowiem kobieta powstała z mężczyzny, tak mężczyzna rodzi się przez kobietę. Wszystko zaś pochodzi od Boga.” (1 Kor 11, 11-12).

Marek Ristau

30.10.2019

Rodzina Lidii

Znalezione obrazy dla zapytania rodzina Lidii nowy testament

„Przysłuchiwała się nam też pewna „bojąca się Boga” kobieta z miasta Tiatyry imieniem Lidia, która sprzedawała purpurę. Pan otworzył jej serce, tak że uważnie słuchała słów Pawła. Kiedy została ochrzczona razem ze swym domem, poprosiła nas: «Jeżeli uważacie mnie za wierną Panu – powiedziała – to przyjdźcie do mego domu i zamieszkajcie w nim!». I wymogła to na nas.” (Dz 16, 14-15).


W Liście do Rzymian czytamy: „Przestrzegajcie gościnności!” (Rz 12, 13). Bogobojna Lidia uczy swym przykładem szlachetnej chrześcijańskiej gościnności, która powinna być widoczna w każdej wierzącej rodzinie jako odbicie gościnności samego Boga, który w tak wspaniałomyślny sposób w Chrystusie zaprasza nas do swego domu w niebie: „W domu Ojca mego jest mieszkań wiele” (J 14,2).


„Tak samo żony niech będą poddane swoim mężom, aby nawet wtedy, gdy niektórzy z nich nie słuchają nauki, przez samo postępowanie żon zostali [dla wiary] pozyskani bez nauki, gdy będą się przypatrywali waszemu, pełnemu bojaźni, świętemu postępowaniu.” (1P 3, 1-2).

Marek Ristau

30.10.2019

Rodzina Korneliusza

Znalezione obrazy dla zapytania rodzina korneliusza nowy testament

„A następnego dnia wyruszył razem z nimi w towarzystwie niektórych braci z Jafy. Nazajutrz wszedł do Cezarei. Korneliusz oczekiwał ich, zwoławszy swych krewnych i najbliższych przyjaciół.Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga.” (Dz 10, 23-24; 44)


Bóg w Chrystusie zaprasza rodziny do przyjęcia daru Ducha Świętego, który zstępując sprawia, iż wielbimy Boga, prorokujemy i mówimy innymi językami. Wylanie Ducha na rodzinę daje jej nową jedność i moc w modlitwie i uwielbieniu Boga oraz radosne posługiwanie charyzmatami Ducha Świętego dla wspólnego dobra, dla dobra tej podstawowej i pierwszej wspólnoty, jaką jest rodzina.


„Chciałbym, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, mężczyzna zaś jest głową kobiety, a głową Chrystusa – Bóg. Każdy mężczyzna, modląc się lub prorokując z nakrytą głową, hańbi swoją głowę. Każda zaś kobieta, modląc się lub prorokując z odkrytą głową, hańbi swoją głowę; wygląda bowiem tak, jakby była ogolona.” (1Kor 11, 3-5)

Marek Ristau

30.10.2019

Rodzina Józefa z Arymatei

„Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Józef, członek Wysokiej Rady. Nie przystał on na ich uchwałę i postępowanie. Był z miasta żydowskiego Arymatei, i oczekiwał królestwa Bożego. On to udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany.” (Łk 23, 50-53)


Życie każdej rodziny winno krążyć wokół jednego pragnienia: jak usłużyć Jezusowi w braciach, jak służyć Jezusowi w Jego Ciele, którym jest Kościół, jak być blisko Pana, by Jemu usługiwać we wszystkim.


„Mówię, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci. Mówię to dla waszego pożytku, nie zaś, by zastawiać na was pułapkę; po to, byście godnie i z upodobaniem trwali przy Panu.” (1 Kor 7, 29, 35)


Marek Ristau

29.09.2019

Rodzina Nikodema

„Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Niego nocą i powiedział Mu: «Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z Nim».” (J 3, 1-2)


Szczęśliwa ta rodzina, w której panuje i jaśnieje rozpoznanie Jezusa z Nazaretu jako Boskiego Nauczyciela, Proroka i Cudotwórcy. Tylko Jezus bowiem przez swojego Ducha wnosi do każdej rodziny objawienie Boga, otwierając w sercach wiarę w Jego wszechmoc, wszechmocną opatrzność, Boże nieograniczone i nieogarnione możliwości.


Marek Ristau

Wspomóż naszą działalność

Wystarczy niewielka kwota, żebyśmy dalej mogli pomagać potrzebującym. Jeżeli chcesz wspomóc naszą Fundację darowizną możesz skorzystać z opcji szybkiego przelewu lub wysłać zwykły przelew ze swojego banku. Dane do przelewu znajdą Państwo na podstronie wspomóż nas.

Przekaz pocztowy
© 2020 Fundacja Czyste Serca. Zaprojektowało Raspberry.